Mit billedsprog

Vores andet sprog – billedsproget

Vores mentale er fyldt med mange tanker og dem vil vi gerne have styr på og gerne fuld kontrol over. Vi tror at intellektet er klogest. Det er ikke altid tilfældet.

Billeder dannes ved hjælp af tanken og dens associationer og disse visualiseringer er meget bedre til at ”bakke os op” end tankerne alene, kan.

At arbejde med dine visuelle billeder, hjælper dig til at sætte intellektet fri et øjeblik, derved får du en større chance til at få øje på dine evner og muligheder.

Visualisering er en metode, som er velegnet til at synliggøre og billedligt udtrykke de egenskaber og kvaliteter, som allerede findes i dig, men som intellektet måske har afvist.

Nøglen til indsigt

At i talesætte det, som du i forvejen bærer med dig i livet, men måske på nuværende tidspunkt har behov for at kontrollere og gemme væk.

Fra Maske til Kerne

Redskaberne til at tage vare på sig selv, findes i kroppen. Det er i kroppen, du finder din centrering. Sansninger i kroppen fortæller. Når dine grænser er overtrådt, eller hvornår de er respekteret.

Masken er kendetegnende ved, at du er ude af dig selv. Du er fanget i din rolle og helt afhængig af andres mening. I din iver efter at leve op til de ”ydre betingelser” ofrer du din frihed til at være dig selv.

Kernen er dine unikke kvaliteter – dit inderste og oprigtige. Når du er i kernen anstrenger du dig ikke, men vedkender dig, det som er.

Vi vil arbejde med at sætte din unikke kerne fri, så du kan bruge energien den indeholder mere hensigtsmæssigt. Vigtige hjælpemetoder er her meditation og energiøvelser, så kroppen kommer med.

Målet er at skabe balance mellem de spændingstilstande, der bor i dig og derved opnå større indre ro.

Hvis der er noget i dit liv, som forhindrer dig i at træde synligt ud i verden og lyset, som den du ER, så vil ovenstående i en kombination eller som enkelt metode være en mulighed for dig til at

komme mere frit frem